Qualità  percepita: vissuto dei cittadini dei servizi sanitari del Veneto