Hledání vzdáleného času. Některé poznámky k rekonstrukci dějin české poválečné literatury