Recent advances in the structural analysis and intervention criteria for historic stone masonry constructions subjected to seismic actions / Najnoviji pomaci u analizi konstrukcija i kriterijima za izvodenje zahvata na historijskim kameninm zidanim konstrukcijama izlozenim siezmickom djelovanju