Intervention criteria for historic masonry constructions subjected to seismic actions / Kryteria interwencji dla historycznych konstrukcji murowanych podlegających oddziaływaniom sejsmicznym