Effetto antiapoptotico dell'ouabaina in cellule endoteliali umane