Modelowanie thermo-chemicznej i mechaniczej degradacji betonu w wysokich temperaturach