Da Venezia a Varsavia. Musiche policorali dei secoli XVI e XVII