Silně kyselý ionexový katalyzátor s afinitou k lipofilním reagentům a způsob jeho přípravy. (Strongly acidic ion exchanger catalysts having affinity towards lipophilic reagents and method of its preparation.)