Schede n. 70, 71, 72, 73 (Giambattista Tiepolo), n. 104 (Pietro Antonio Novelli)