Grzegorz Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wydali i opracowali R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz, Warszawa, Neriton, 2009 (Humanizm polski – Inedita, 1), 269 pp.