P. Nowakowski CM, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596-1720), Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2004, pp. 304 + post scriptum