A. Ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o “Zywotach swietych”, Izabelin 2003